Yurtiçi Makaleler

 

 • C.Çelebi, A.Barutçu, G.Özcan, O.Erol.: Mandibula Osteosarkomu.
  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 4-5:155, 1982/1983
 • G.Özcan, O.Erol.: Trafik Kazalarında Plastik Cerrahinin Yeri.
  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 4-5:176, 1982/1983
 • G.Özcan.: Doğmalık Kepçe Kulak Deformitesinin Onarımında Stensröm YÖntemi.
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:47, 1986
 • R.Kuteniş, A.Atasaven, G.Özcan, G.Akalın.: Strömbeck Yöntemi ile Tedavi Edilmiş İri Bir Meme Sklerozan Adenozis Vakası
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:108, 1986
 • G.Özcan, N.Unur, S.Kurul, A.Pınar, G.Akalın.: Deri Kanserlerinde Kombine Tedaviye Rağmen Başarısızlık Nedenleri.
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:325, 1986
 • G.Özcan, S.Kurul, N.Unur, İ.Evren.: Radyoterapi Sonrası Gelişen Temporomandibuler Eklem Ankilozu.
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:357, 1986
 • S.Kurul,G.Özcan.: Radikal Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:367, 1986
 • S.Kurul,G.Özcan.: Büyük Dudak Defektlerinin Rekonstrüksiyonu
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:411, 1986
 • G.Özcan, S.Kurul, N.Unur.: Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapi ile Kombine uygulanan Cerrahi Tedavide Büyük Defektlerin Rekonstrüksiyonu
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:463, 1986
 • S.Kurul, G.Özcan, A.Kara, A.Alpay.: Problemli Alt Ekstremite Defektlerinin Onarımı.
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 13:472, 1986
 • G.Özcan.: Aşırı İnternal ve Eksternal Deviasyonu Olan Burunlarda Tek Seanslı Korreksiyon
  Türkiye Hastane Tıp Dergisi, 41:195, 1987
 • G.Özcan, D.Özbaşar, E.Özgentaş.: Vajinal Agenezi Konstrüksiyonu
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1:54, 1987
 • G.Özcan.: Lokal ve Genel Anstezi SIrasında Adrenalin Kullanımı
  Medica, 4:24,1987
 • G.Özcan.: Deney Flebine İnfiltre Edilen Adrenalinin Aynı Denek Sırtındaki Kontrol Flebine Etkisi
  Klinik Gelişim, 1:223, 1987
 • S.Kurul, B.Çokneşeli, G.Özcan.: Estetik Amaçlı Meme AMeliyatlarından Alınan Sonuçlar.
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:320, 1987
 • S.Kurul, G.Özcan, C.Yılmazlı.: Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstrüksiyonu
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:365, 1987
 • S.Kurul, G.Özcan, N.Unur, M.Kınay, G.Akalın.: Yumuşak Doku Sarkomları ve Tedavide Çok Yönlü Yaklaşım.
  Türk Onkoloji Dergisi, 2:443, 1987
 • G.Özcan, S.Kurul, Ş.Uluer, H.Kaya, C.Yılmazlı.: Orbita Hipertelorizminin Düzeltilmesinde U-Osteotomisi.
  Klinik Gelişim, 1:237,1987
 • S.Kurul, G.Özcan, N.Çırmıktılı, A.Alpay.: Nörovaskuler Ada Flebi ile Başparmak Defektlerin Onarımı.
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:485, 1987
 • G.Özcan, Ş.Uluer, Ö.Aral, H.Kaya, S.Kurul.: Anterior Ensefalosellerde Eksternal Yaklaşım.
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:611, 1987
 • G.Özcan, S.Kurul, N.Çırmıktılı.: Sindaktili.
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:636, 1987
 • G.Özcan, S.Kurul, K.Atabay, O.Sargın, Ü.Şenköylü.: Hipospadyas Onarımında Kullandığımız YÖntemler ve Sonuçları.
  Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 14:703, 1987
 • S.Kurul, G.Özcan, N.Unur.: Segmengter Pektoralis Majör Kas-Deri Ada Flebi ile Baş-Boyun Defektlerinin Onarımı.
  Ulusal Cerrahi Dergisi, 4:39, 1988
 • S:Kurul, G.Özcan, R.Kutaniş, I.Aslay.: Latissimus Dorsi Kas-Deri Ada Flebi İle Büyük Defektlerin Rekonstrüksiyonu.
  Çağdaş Cerrahi Dergisi 2:109, 1988
 • K.Atabay, G.Özcan, E.Özgentaş, O.Erol.: Romberg Hastalığı.
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5:211, 1989
 • K.Atabay, G.Özcan, E.Özgentaş, O.Erol.: Dev Pigmentli Nevüsün Dermabrazyon ile Tedavisi.
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5:227, 1989
 • T.Güçer, F.Özgür, G.Özcan, Y.Erk.: Derinin Vasküler Anomalileri, Değişen Tanımlamalar ve Sınıflamalar.
  Dermatopatoloji Dergisi 1:106-108, 1992
 • İ.Gökalan, J.Shahlafar, G.Özcan, G.Gürsu.: Yarık Dudak-Damak Deformitelerine Eşlik Eden Doğumsal Anomali Sıklığının Son 15 Yıl İçinde Dağılımı.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1:31-33, 1993
 • F.Özgür, M.Arıyürek, T.Maral, G.Özcan, M.Razminia, C.S.Süer.: Yavru Tavşanlarda Mandibula Üzerine Yerleştirilen Alloplastik İmplantın Mandibula Gelişmesi Üzerine Etkisi.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1:88-91, 1993
 • N.Kostakoğlu, T.Maral, G.Özcan, A.Keçik.: Parmak Ucu Defektlerinin Onarımında Ters Akımlı Dijital Arter Ada Flebi Kullanımı.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1:124-130, 1994
 • G.Özcan.: Fasiyal Paralizide Altın Ağırlık Operasyonu(Tartışma)
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3:202, 1995
 • M.Özgen,O.T.ALtay,G.Özcan.: Orthognatic and Prosthodontic Rehabilition of a Recurrent Unilateral Maxillomandibular Fracture With Facial Asymmetry (A Case Report).
  The Journal Of Hacettepe Faculty of Dentıstry, 19:81-85, 1995
 • N.Kostakoğlu, İ.Başaran, G.Özcan, G.Gürsu.: Alt GÖz Kapağı Ektropionlarının Aynı Taraf Üst Göz Kapağından Orbikülaris Oküli Kas-Deri Flebi ile Oanrımı.
  Cerrahi Tıp Bülteni, 4:113-116, 1995
 • N.Kostakoğlu, A.Kayıkçıoğlu, G.Özcan, A.Keçik.: Microvaskular Second Toe to Hand Transfer: An Analysis of 6 Cases.
  Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery, 1:35-39, 1995
 • N.Kostakoğlu, A.Kayıkçıoğlu, T.Şafak, G.Özcan, A.Keçik, G.Gürsu.: Macrodactyly: Report of 8 Cases of a Rare Anomaly.
  Turkish Journal of Pediatrics. 38:73-79, 1995
 • G.Özcan.: Dudak ve Dudak Çevresi Estetik Cerrahisi
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi, Volüm 8, Sayfa 8-10, 2000
 • T.Maral, T.Dal, H.Borman, G.Özcan.: Primer Nazoplasti ve Septonazoplasti Ameliyatlarının Nazal Hava Akımı Üzerine Etkisinin Anterior Rinomanometre ile Değerlendirilmesi
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi, Volüm 8, Sayfa 105-110, 2000

Uluslararası Yayınlar

 

 • G.Özcan, S.Kurul, G.Akalın, A.Pınar: Angiokeratoma Corporis Circumscriptum.
  European J Plast Surg, 11:35, 1988
 • G.Özcan, E.Özgentaş: Amniotic Bands, A Report of Two Unusual Cases.
  European J Plast Surg, 11:53, 1988
 • S.Kurul, G.Özcan, C.Yılmazlı: Fricke Supraorbital Flap for the Reconstruction of Total Lower Eyelid Defects.
  European J Plast Surg, 12:8, 1989
 • G.Özcan: A Modified Teqhnique to Correct the Unilateral Cleft-Lip Nasal Deformity.
  European J Cranio-maxillo-facial Surg, 17:14, 1989
 • G.Özcan, R.Maani, S.Shenaq: Vascularized Nerve Graft Model in the Rat.
  Surgical Forum, 40:602, 1989
 • G.Özcan, S.Shenaq: An Anomaly in the Rat Femoral Vein (Bief Communication)
  Plast Reconstr Surg, 86:1236, 1990
 • G.Özcan, S.Shenaq, H. Chahadeh, M.Spira: Effects Of Ultraviolet-A Pretreatment on Wound Healing and İmplant Capsule Formation.
  Surgical Forum, 41:608, 1990
 • G.Özcan, S.Shenaq, B.Baldwin, M.Spira: The Trauma of Suction-Assisted Lipectomy Cannula on Flap Circulation in Rats.
  Plast Reconstr Surg, 88:250, 1991
 • G.Özcan, S.Shenaq, M.Spira: A New Flap Model in The Rat.
  Annals Plast Surg, 27:332,1991.
 • G.Özcan, S.Shenaq, M.Spira: A New Vascularized Nerve Graft Model in The Rabbit.
  J Reconstr Microsurg, 8:35,1992.
 • D.I.Cek, K.Çzer, C.Perk, G.Akalın, G.Özcan: Histologic Changes in Capsule Formation Around Silicone Implants After a Single Dose Injection of Amniotic Fluid.
  European J Plast Surg, 15:289,1992.
 • G.Ozcan, S.Shenaq, M.Spira: Vascularized Nerve Tube: An Experimental Alternative for Vascularized Nerve Grafts in Short Gaps.
  J Reconstr Microsurg, 9:405,1993.
 • G.Ozcan, S.Shenaq, M.Spira: An Anatomical, Morphological and Electrophysiological Study of The Rabbit Facial Nerve in the Temporal Bone.
  European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 249:492,1993.
 • G.Ozcan, S.Shenaq, B.Mirabi, M.Spira: Nerve Regeneration in a Bony bed: Vascularized Versus Nonvascularized Nerve Grafts.
  Plast Reconstr Surg, 91:1322,1993.
 • G.Ozcan, S.Shenaq, H.Chahadeh, M.Spira: Ultraviolet-A Induced Delayed Wound Contraction and Decreased Collagen Content in Healing Wounds and Implant Capsules.
  Plast Reconstr Surg, 92:480,1993.
 • Y.Pen, G.Ozcan, C.Chahadeh, S.Shenaq, M.Spira: A Simple Techniqe for Harvesting Standardized Skin Grafts in the Rodent.
  Annals Plast Surg, 30:186,1993.
 • G.Ozcan, S.Shenaq, B.Baldwin, M.Spira: The Trauma of Suction-Assisted Lipectomy Cannula on Flap Circulation in Rats.
  Selected and Published in the Year Book of Plast Reconstr Aestet Surg, Chapter 4 (Aesthetic Surgery), pp 266-267,1993.
 • T.Şafak, G.Özcan, A.Keçik, G.Gürsu: Microvascular Ear Replantation With No Vein Anastomosis.
  Plast Reconstr Surg, 92:945, 1993.
 • T.Safak, E.Yuksel, G.Ozcan, G.Gursu: Utilization of the Breast for Penile Reconstruction in a Transexual.
  Plast Reconstr Surg, 96:1483, 1995.
 • S.Kurul, G.Ozcan, C.Cakalir: Accessory Nose Associated with Unilateral Cleft Lip.
  European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 252:61, 1995.
 • N.Kostakoğlu, G.Özcan, G.Gürsu: Correction of Ectropion of the Lower Eyelid with an Orbicularis Oculi Musculocutaneous Flap from the Upper Eyelid.
  Transact 11. Congr IPRAS, pp 334-335, Yokohama, Japan, April 16-21, 1995.
 • N.Kostakoğlu, G.Özcan, T.Şafak, A.Keçik, G.Gürsu: Reconstruction with Reverse Flow Flaps in the Hand and Forearm.
  Transact 11. Congr IPRAS, pp 309-312, Yokohama, Japan, April 16-21, 1995.
 • G.Özcan, S.Shenaq, M.Spira: Vascularized Nerve Tube: An Experimental Alternative for Vascularized Nerve Grafts in Short Gaps.
  Selected and Published in the Year Book of Plast Reconstr Aestet Surg, Chapter 6 (Microsurgery), pp 2309-312,1995.
 • T.Şafak, A.Kayıkçıogğu, G.Özcan, A.Keçik: Sharing the Radial Forearm Flap in Reconstruction of Two Separate Defects in the Same Patient.
  Ann Plast Surg, 36:313,1996.
 • N.Kostakoğlu, G.Özcan, G.Gürsu: Dermatofibrosarcoma Protuberance: Wide and Deep Bloc Excision Including Underlying Muscle.
  European J Plast Surg, 19:218-220, 1996.
 • G.Özcan, S.Shenaq, M.Spira: Optimal Dose of Cyclosporine for Experimental Rat.
  Plast Reconstr Surg, 99:598-599, 1997.
 • G.Özcan, S.Shenaq, L.Micheal, M.Spira: Augmentation of Random Flap Survival by Implantation of Vascularized Fascia Allografts and Temporary Immunosuppression: Implication for Flap Fabrication.
  Plast Reconstr Surg, 99:1666-1674, 1997.
 • T.Şafak, M.Akyürek, G.Özcan, A.Keçik, M.Aydın: Osteocutaneous Flap Prefabrication Based on the Principle of Vascular Induction: An Experimental and Clinical Study.
  Plastic and Reconstructive Surgery, 105, 1304-1313, 2000.